Н&Н Инженеринг дооел Скопје се занимава со производство и инженеринг на
процесна опрема (во прехрамбена, хемиската и општо во машинската индустрија) за различни
намени, како и застапништво на квалитетни брендови за стандардни машински делови.

ПРОИЗВОДИ:

Застапништва