СТАНДАРДНИ МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

ELESA + Ganter

Ранг на производи

Елементи за ракување

Копчиња за стегање

Рачки за стегање

U - рачки

Фиксни, вртливи и склопливи рачки

Контролни елементи

Ротациони контролни елементи

Елементи за индексирање

Машински елементи

Зглобови, спојки и запчаници

Елементи за нивелирање

Шарки

Бравички

Преклопни стеги

Додатоци за хидраулични системи

Стеги за цевки

Тркалца

Магнети