ИТАЛИЈАНСКА КОМПАНИЈА КОЈА ПРОИЗВЕДУВА ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ
ЛЕЖИШТА СО ПРИФАТЛИВИ ЦЕНИ.

СТРОГА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, BEARING TEST REPORT, TRACEABILITY.

ВОДЕЊЕ СТРОГА СМЕТКА ЗА КВАЛИТЕТ НА МАТЕРИЈАЛ, ТОЧНОСТ НА МЕРКИ,
ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА (ТОЛЕРАНЦИИ, БУЧАВА).

НА БАРАЊЕ НА КЛИЕНТОТ, СЕ ИЗРАБОТУВА BTR (BEARING TEST REPORT).

ИТАЛИЈАНСКА КОМПАНИЈА КОЈА ПРОИЗВЕДУВА ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ
ЛЕЖИШТА СО ПРИФАТЛИВИ ЦЕНИ.

СТРОГА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ, BEARING TEST REPORT, TRACEABILITY.

ВОДЕЊЕ СТРОГА СМЕТКА ЗА КВАЛИТЕТ НА МАТЕРИЈАЛ, ТОЧНОСТ НА МЕРКИ,
ТЕРМИЧКА ОБРАБОТКА (ТОЛЕРАНЦИИ, БУЧАВА).

НА БАРАЊЕ НА КЛИЕНТОТ, СЕ ИЗРАБОТУВА BTR (BEARING TEST REPORT).

ранг на производи

ранг на производи

 ТОПЧЕСТИ РАДИЈАЛНИ ЛЕЖИШТА

 • со тенок пресек
 • самоподесливи
 • дворедни
 • конични
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • стандардни
 • со тенок пресек
 • самоподесливи
 • дворедни
 • конични

ЛЕЖИШТА СО КУЌИШТЕ – САМОПОДЕСЛИВИ

куќишта по избор:

 • пластични
 • леани
 • иноксни

куќишта по избор:

 • пластични
 • леани
 • иноксни

ВАЛЧЕСТИ РАДИЈАЛНИ ЛЕЖИШТА

ИГЛИЧАСТИ ЛЕЖИШТА

ЗГЛОБОВИ И ЗГЛОБОВНИ ГЛАВИ

ЕДНОНАСОЧНИ КВАЧИЛА

ЛИЗГАЧКИ ЧАУРИ

НОСЕЧКИ НАЗАБЕНИ ЛЕЖИШТА – SLEWING BEARINGS