ПРОЕКТИ

Автоматски затварач на капачиња со дозатори

Машина за автоматско затварање на капачиња за фармацевтска и козметичка индустрија.
Можност за работа како самостојна машина или машина како дел од автоматска линија.
Изработена од најквалитетни материјали.
Може да затвара капачиња со пумпица или обични капачиња.

Систем за дозирање

Изработен систем за дозирање на шеќер, сол и оцетна киселина за конзервно преработувачка индустрија, вклучително и силоси за шеќер и сол – изработено комплет од INOX

Автоматски апликатор на фолии

Автоматски апликатор на алу-фолија врз различни подлоги(панели) со автоматско додавање и отсекување на фолија.